Kontakt:

Dane teleadresowe dla projektu:

ul. Zamkowa 2

45-016 Opole (skr. pocztowa 356)

tel. 77 454 55 36

Dane kierownika projektu:

prof. dr hab. Mirosław Lenart

lenart@uni.opole.pl