top of page

NA SKRÓTY:

 

klienci

Zapraszam!

Moje autorskie studio od momentu powstania w 2003 r. współpracuje z wieloma podmiotami; wśród nich instytucje kulturalne, korporacje i firmy prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, placówki naukowo-badawcze, zespoły i kluby muzyczne oraz klienci indywidualni. Wśród najważniejszych:

Habitat for Humanity
Archiwum Państwowe w Opolu

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wojewoda Opolski, poseł na sejm Ryszard Wilczyński

Urząd Miejski w Pyskowicach
Newell Rubbermaid
Prorelo
Stowarzyszenie "Twoja Sprawa"

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Agencja PR "Esplanada"
ZRE
OPUS Sp. z o.o.
Gaster

Grupa IBC

ITALMEC
Fundacja Zagłębie Kultury
Zespół Muzyczny "Zapłoty"
Klub Muzyczny "Antyklub"

Radio Warszawa

Gambit Systems

Na stałe jestem zatrudniony w firmie OPUS Sp. z o. o. Od 1998 r. jeszcze jako student grafiki związałem się z tą gliwicką firmą, która zdecydowała się na utworzenie zaplecza poligraficznego na potrzeby działu reklamy. W ramach moich obowiązków zawodowych było zorganizowanie i prowadzenie studia graficznego. Zdobyte doświadczenie projektowe i wiedza techniczna pozwoliły mi na otwarcie autorskiego studia M-13, które w formie organizacyjnej niezależnego podmiotu gospodarczego funkcjonowało w latach 2003-2023. Obecnie nazwa ta ma znaczenie już tylko sentymentalne. Wróciłem do źródeł, pracuję dla OPUS oraz projektuję w ramach umów o dzieło jako Mirosław Słomski.

Dużym wyzwaniem było tworzenie materiałów reklamowych dla Newell  Rubbermaid. To międzynarodowa korporacja odpowiedzialna za promocję takich marek jak Parker, Waterman, Dymo czy Rotring. Zdobyte referencje tego partnera to świadectwo najwyższych kwalifikacji i profesjonalizmu obsługi.

Za duży sukces uznaję też współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi, kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Stale współpracuję z Archiwum Państwowym w Opolu przygotowując materiały promocyjne dla organizowanych przez tę placówkę wystaw, konferencji i warsztatów a także opracowując i przygotowując do druku okolicznościowe i naukowe publikacje. Dużą satysfakcję daje mi również współpraca ze Stowarzyszeniem "Twoja Sprawa" - prowadzącym działalność na rzecz ochrony przestrzeni publicznej przed wulgarnością oraz szeroko rozumianymi naruszeniami dobrych obyczajów w reklamie i mediach. 

 

Wyznaję zasadę, że projektowanie nie jest tylko formą zarabiania pieniędzy ale tworzeniem poprzez ład estetyczny przestrzeni wartości. Ten postulat jest łącznikiem pomiędzy moją aktywnością zawodową i pasją artystyczną.

Mirosław Słomski

bottom of page