portfolio

Archiwum wykonanych projektów to przeszło 15 lat pracy. Trudno dokonać wyboru prezentacji. Można najprościej, według standardowych kategorii graficznych - od wizytówki po wielkoformatowy bilboard. Zależy mi jednak na pewnej syntezie; chciałbym by kryterium była merytoryczna spójność, szerokość spojrzenia. Stawiam więc na całościowe koncepcje identyfikacji, w których korzystach z różnych form graficznych i dostępnych mediów. Tak rozumiem projektowanie graficzne - jak szycie garnituru na wymiar, tworzenie wizerunku podmiotu, idei czy produktu.

Najtrudniejszym wyzwaniem jest zawsze logotyp, pozornie kilka kresek. Musi on jednak być esencją - graficznym ekwiwalentem. Jestem przekonany, że dobry znak jest sercem projektu, inspiracją do dalszych działań.

Portoflio zaczynam więc od logotypu i wykonanych projektów identyfikacji. Dalej, podzielone na kategorie tematyczne, wybrane realizacje.

Logotypy

 

Logotyp internetowego archiwum poloników i dokumentów historycznych rozproszonych w europejskich instytucjach i archiwach.

Zleceniodawca: Archiwum Państwowe w Opolu

| więcej

Logotyp programu współdziałania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Polskich z instytucjami europejskimi w zakresie pozyskiwania materiałów badawczych.

Zleceniodawca: Archiwum Państwowe w Opolu

| więcej

Nowy logotyp Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zleceniodawcy projektu.

| więcej

Logotyp projektu na rzecz utworzenia parku krajobrazowego w Pokoju na Opolszczyźnie.

Zleceniodawca: Wojewoda Opolski

| więcej

Logo galerii ozdobnych papierów okolicznościowych i papeterii komputerowej.

Zleceniodawca: OPUS Sp. z o.o.

| więcej

Logotyp Polsko-Duńskiego Towarzystwa Edukacyjno-Szkoleniowego.

Zleceniodawca: Dwa Skrzydła. Kopenhaga.

Logotyp bloga kulinarnego.

Zleceniodawca: Pudełko Słodyczy_studio.

Logotyp znanego producenta linii i urządzeń do ciągnienia drutu spawalniczego.

| więcej

Propozycja logotypu turystycznych kolei muzealnych działających na terenie Górnego Śląska.

Logotyp klubu muzycznego w Sosnowcu.

Zleceniodawca: Agencja Artystyczna WINCAR.

Logotyp jazz-folkowego zespołu muzycznego.

Zleceniodawca: Zapłoty

Logotyp zespołu black-metalowego.

Zleceniodawca: Heretique

| więcej

Projekt logotypu dla producenta i dystrybutora systemów rurociągów przemysłowych.

Zleceniodawca: Gambit Systems

Logotyp producenta artykułów spożywczych.

Zleceniodawca: Gaster Sp. z o.o.

Logotyp szkoły językowej.

Logotyp systemu oprawy dokumentacji za pomocą kanału metalowego (patent OPUS).

Zleceniodawca: OPUS Sp. z o.o.

| więcej

Logotyp systemu nabłyszczeń dokumentacji.

Zleceniodawca: OPUS Sp. z o.o.

| więcej

Logotyp systemu oprawy dokumentacji za pomocą plastikowych ringów (patent OPUS).

Zleceniodawca: OPUS Sp. z o.o.

| więcej

 

Projekty identyfikacji

 

Projekt na rzecz utworzenia parku historycznego w Pokoju

Miejscowość Pokój na Opolszczyźnie (niem. Karlsruhe) skrywa perełkę historyczną - zespół parkowo-pałacowy ufundowany przez Karola Württemberga jako "oaza spokoju Karola". Letnia rezydencja miała klasyczne założenie na planie gwiazdy co jest widoczne do dziś w rozplanowaniu ulic.

W ramach kompleksu, oprócz pałacu powstały parki: angielski i francuski, z licznymi obiektami ogrodowymi i rzeźbami. Okolicznym stawom nadano imiona księżniczek - Dam Pokoju. Przed wojną rezydencja tętniła życiem, bywału tu wiele znanych postaci, m. in. kompozytor Carl Weber.

W 1945 r. wkraczające wojska radzieckie zniszczyły całe centrum miejscowości wraz z pałacem i zabudową gospodarczą. Dziś pozostało po nim jedynie dziwne rondo w polu...

 

Z inicjatywy Wojewody Opolskiego, przy zaangażowaniu Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków powstał projekt rewitalizacji obiektu i utworzenia w Pokoju parku historycznego.

 

W 2015 r. M-13 Studio podjęło się zadania przygotowania identyfikacji wizualnej projektu; począwszy od logotypu, poprzez materiały promocyjne po wykonanie ekspozycji przestrzennej prezentującej historię miejsca i plany zagospodarowania.

 

| poniżej założenia koncepcyjne, warianty logotypu, materiały do publikacji (wolumen informacyjny, foldery w wersji polskiej i niemieckiej, ekspozytory) oraz projekt rotundy - jako mobilnej ekspozycji.

Plan otoczenia pałacu z promieniście rozchodzącymi się alejami

Rycina przedstawiająca pałac w Pokoju

Logotyp projektu (wersja podstawowa) inspirowany planem rezydencji

Logotypy sekcji tematycznych

Elementy grafiki promocyjnej

Wolumen-gazetka informacyjna. Formaty: 60 x 60 cm oraz 40 x 40 cm  |  Pobierz PDF

Druk na specjalnym papierze do map. Falcowanie wg autorskiego pomysłu.

Schemat falcowania wolumenu

Projekt obrotowego ekspozytora;

do wykorzystania również jako nabiurkowy gadżet.

Grafika projektu jako mural

Folder informacyjny (wersja polska) - okładka i wybrana rozkladówka   |   pobierz PDF

Format: 150 x 240 mm. 28 stron; szycie zeszytowe, okładka uszlachetniona lakierem wybiórczym

Folder informacyjny (wersja niemiecka) - okładka i wybrana rozkładówka  |  Pobierz PDF

Wizualizacja ekspozycji (rotunda złożona z ośmiu dwustronnych pylonów graficznych w formacie 200 x 100 cm połączonych w dwa skrzydła).

Podstawa: wykładzina z nadrukiem motywu graficznego. Opcjonalnie realizacja jako obiekt stały (profile konstrukcyjne, podświetlenie).

Grafika wybranych ekspozytorów.

I. Panele wprowadzające (O projekcie, Plan stawów w Pokoju, Drzewo genealogiczne właścicieli)  |  Pobierz PDF

Awersy pylonów rotundy (wybrane z ośmiu)

II. Panele głównych sektorów merytorycznych: KREACJA / NATURA / ZABYTKI / HISTORIA  |  Pobierz PDF

Rewersy pylonów rotundy (wybrane z ośmiu)

III. Ilustracje fotograficzne obiektów zabytkowego kompleksu: ŚWIĄTYNIE / CMENTARZE / RUINY / PRZESTRZEŃ  |  Pobierz PDF

Pylony wystawy dopełniającej "Kobiety Pokoju" (wybrane z ośmiu)

IV. HELENA / MARIA / PAULINA / NADIEŻDA  |  Pobierz PDF

Inauguraca projektu miała miejsce w sierpniu 2015 r. w Pokoju. Wzięli w niej udział m. in. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnej społeczności. Wśród zaproszonych gości również potomkowie dawnych właścicieli obiektu.  |  Zobacz galerię

 

Identyfikacja jak również przygotowana wystawa i materiały promocyjne zebrały bardzo dobre recenzje. Kompaktowość i elastyczność ekspozycji pozwala na jej łatwy montaż i adaptację do dowolnego wnętrza. Planowane są wystawy czasowe w Nysie, Opolu i Wrocławiu oraz prezentacja w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mam nadzieję, że wykonana praca zaowocuje a Pokój stanie się historyczną i turystyczną atrakcją kraju. Zdecydowanie na to zasługuje!

 

Projekt galerii papierów ozdobnych i szablonów dyplomów

Piękna Papiernia to projekt zrealizowany w 2016 r. dla firmy OPUS.

Założeniem merytorycznym było stworzenie nowej identyfikacji wizualnej dla produktu papeterii komputerowej, będącej w ofercie firmy.

Zmieniające się potrzeby rynku jak również oczekiwania estetyczne klientów sprawiły, że konieczną stała się redefinicja oferty i jej wizualny lifting.

Punktem wyjścia była nowa nazwa i logotyp, będące wizytówką galerii. Zwrot ku tradycji epistolarnej i sztuce kaligrafii jako antidotum dla szarzyzny biurowych pism i ustandaryzowanej korespondencji mailowej wydaje się być wartościowym wyborem i "strzałem w dziesiątkę" modnej stylistyki vintage.

 

Piszmy pięknie, w formie i treści - na szlachetnych papierach, korzystając z dobrze zaprojektowanych szablonów - adekwatnie do okoliczności.

Tak reklamujemy nową odsłonę oferty papierniczej firmy.

Ofertę Pięknej Papierni postanowiliśmy podzielić na dwie grupy: papierów ozdobnych (czerpanych) oraz szablonów graficznych ze starannie wybranymi wzorami giloszy i motywów dekoracyjnych. Dodatkowo wprowadziliśmy klasę Premium - z dodatkowymi uszlachetnieniami (lakier UV, złocenie, srebrzenie, kolory Pantone i szablony sztancowane).

 

| poniżej projekty teczek na papiery ozdobne i dyplomy oraz tryptyk informacyjny prezentujący wzory papeterii. 

Piękna Papiernia to przeszło 70 różnych wzorów i rodzajów papeterii. W ramach kampanii promocyjnej zaplanowano przygotowanie narzędzi dla handlowców: wzorniki papierów ozdobnych i szablonów, stronę internetową www.pieknapapiernia.pl, specjalne ekspozytory dla wybranych punktów sprzedaży, wydzielony sektor sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz katalogu produktowego OPUS oraz akcje promocyjno-sprzedażowe.

 

Piękna Papiernia to projekt otwarty. To jednak co pozostaje niezmienne to czytelna, spójna identyfikacja i motto:

"To co wyróżnia produkt szlachetny to jego oryginalność i piękno".

 

Ekspozycje

Projekt ekspozycji plenerowej z okazji 15-lecia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Projekty wystaw plenerowych to "specjalność studia". Monumentalny charakter, możliwość wyjścia w przestrzeń, a przede wszystkim publiczny charakter graficznej ekspozycji skierowanej do przechodnia, osoby niekoniecznie wyrobionej artystycznie, ale estetycznie wrażliwej to duże wyzwanie.

 

Zrealizowany w 2017 r. projekt to komplet dwustronnych plansz w formacie 122,5 x 122,5 cm.

15 lat gliwickiego GCOP-u, ujęte syntetycznie, w prostej czytelnej infografice ukazującej różnorodność działań, prospołeczny charakter, otwartość, profesjonalizm i młodzieńczy entuzjazm.   |  Pobierz PDF

Treść podzielono na segmenty rocznikowe umieszczone

na listwie czasowej. Najważniejsze wydarzenia w formie "dymków"

informacyjnych i zdjęć z kolorystycznymi wskaźnikami, adekwatnymi

do pięciuzdefiniowanych kolorów oznaczających aktywności GCOP.

 

Wystawa Urbs Memoriae Polonorum dignissima

To ważna dla studia wystawa, jej realizacja zapoczątkowała współpracę z Archiwum Państwowym w Opolu, dla którego projektuję do dziś.

W ramach naszego współdziałania powstało kilkanaście ekspozycji związanych z tematyką historyczną, projekty wydawnictw, okładki książek, materiały dydaktyczne do organizowanych przez AP happeningów, rekonstrukcji historycznych i warsztatów edukacyjnych dla dzieci.

Urbs Memoriae to wystawa poświęcona wielkim Polakom - studentom padewskiej uczelni, upamiętnia także wizytę Jana Pawła II w Padwie w 1982 r. Ekspozycja miała miejsce w 2014 r. w bazylice św. Antoniego w Padwie, w roku następnym w krakowskim kościele Franciszkanów. | zobacz |

Uzupełnieniem projektu były foldery informacyjne w j. polskim, włoskim i angielskim. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, obejrzało ją blisko pół miliona turystów i pielgrzymów odwiedzających Padwę i Kraków.

Tryptyk PL

Tryptyk IT

Tryptyk EN

Ścianki prezentacyjne wykonano w technologii zadrukowanych brytów, mocowanych do lekkiej konstrukcji aluminiowej. Forma idealnie sprawdza się przy ekspozycjach tymczasowych, jest łatwa w transporcie i montażu. Mimo nowoczesnej formy, dobrze wpisała się w historyczne wnętrza.

Na kolejnych planszach: wstęp, część poświęcona Uniwersytetowi w Padwie i polonikom w bazylice padewskiej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz papieskiej pielgrzymce do Padwy z 1982 roku.

 

Porozmawiajmy jak byśmy byli umarli...

Stacje odzyskanej obecności - wystawa poświęcona historii opolskiej diaspory żydowskiej

Ekspozycja miała miejsce w październiku 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu a następnie w opolskim ratuszu. Projekt ma charakter wirtualnego spaceru ulicami miasta w poszukiwaniu miejsc związanych z historią opolskiej społeczności żydowskiej. Stąd nazwa "stacje" i narracja nawiązująca do sieci połączeń podziemnej kolei. To czas miniony, umarły, ale dający dystans spojrzenia uogólnionego, duchowego.

Wystawa zrealizowana jako komplet plakatów tematycznych umieszczonych w zaaranżowanej przestrzeni wyznaczonej przez linie nawigacyjne prowadzące do kolejnych "stacji". Wędrówkę rozpoczyna symboliczne zejście do podziemi. W centrum znajduje się pylon informacyjny nawiązujący do infografiki połączeń metra. Naklejone na szybie postaci Żydów wtapiają się w tłum odwiedzających wystawę. Panele interaktywne (ekrany LCD i stanowiska audiowizualne) pozwalają zobaczyć i usłyszeć bohaterów wystawy.

Dopełnieniem wystawy jest folder informacyjny - przewodnik i plan podziemnych tuneli. Na zdjęciach współczesne miasto przenikają obrazy z przeszłości, teraz spotyka się w wczoraj. Wędrówka po mieście zyskuje wymiar metaforyczny. | przeczytaj relację z otwarcia wystawy

Plansze wystawy

Pylon centralny

Folder informacyjny

 

Warownym grodem jest nasz Bóg - wystawa plenerowa

na 500-lecie Reformacji

Kolejna z wystaw zrealizowanych dla Archiwum Państwowego w Opolu, przy współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską.

 

500-lecie Reformacji to okazja by przybliżyć sylwetkę Marcina Lutra i główne tezy Protestantów. Wystawa plenerowa oraz bogato ilustrowany folder informacyjny, doskonale oddają ducha przemian w kulturze i obyczajowości Śląska jakie dokonały się przez minione 500 lat pod wpływem Reformacji.

Nie tylko doktryna i polityka, ale codzienność wyznawców, etos pracy, modlitwa i muzyka. | zobacz fotorelację z otwarcia wystawy

Plansze wystawy

 

Strona w budowie

Kolejne pozycje portfolio wkrótce.

Happening historyczny "Wybieram Polskę" - projekt wyróżniony przez Narodowe Centrum Kultury.

Prezentacja w gronie 20-u finalistów VIII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów.  | więcej

Folder wystawy

Karta punktowa

Teczka

Kredki

Projekt "Wybieram Polskę" został zrealizowany przez Archiwum Państwowe w Opolu w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

M-13 Studio przygotowało identyfikacją wizualną oraz komplet materiałów promocyjnych wydarzenia. Motywem przewodnim jest logotyp w stylistyce XX-lecia, uwzględniający kontekst graficzny oficjalnego logo obchodów "Niepodległa" oraz motyw Rodła.

Wydarzeniu towarzyszył happening historyczny zorganizowany przez Archiwum w formie gry miejskiej angażujący mieszkańców Opola. Zaprojektowane przez Studio tablice historyczne prezentowały wybrane archiwalia dotyczące problematyki niepodległościowej w przedwojennym Oppeln. Teczka na materiały dydaktyczne, okolicznościowy folder, karta uczestnika gry oraz gadżety promocyjne dopełniają całości.

Na stronach AP foto-relacja z wydarzenia | zobacz.

Kolejny duży projekt zrealizowany przez Studio w 2019 r. w formie 15 dwustronnych plansz-standów, które stanęły na opolskim rynku w trakcie uroczystości 20-lecia 10BLog. 

Duże ekspozycje plenerowe stają się powoli znakiem rozpoznawczym M-13. Kilkanaście wielkoformatowych ekspozytorów w formacie 150 x 100 cm to wyzwanie. Jubileusz zasłużonej formacji WP wymagał dostojnej, ale też nowoczesnej oprawy. 10BLog to znakomici logistycy, uczestnicy międzynarodowych misji wojskowych. Ich dorobek jest imponujący. Sprzęt, uzbrojenie, zdobyte medale i odznaczenia, egzotyczne krajobrazy a przede wszystkim ludzie - polscy żołnierze na straży pokoju - to temat przekrojowej, podzielonej na etapy kalendarium wystawy.

Dopełnieniem projektu jest folder okolicznościowy streszczający w "kieszonkowym" formacie 20 lat opolskij formacji.

 

Folder wystawy

Prezentacja plansz

 

Portale i strony internetowe

Portal poświęcony Powstaniom to wyzwanie merytoryczne i techniczne. Z jednej strony poważna, wymagająca tematyka a z drugiej potrzeba stworzenia prostej, przykuwającej uwagę grafiki oraz łatwego w nawigacji portalu z imienną wyszukiwarką uczestników powstania. 

 

Problematyka trudnej historii Śląska narzuca ideologiczne interpretacje; portal kieruje światło na człowieka, który bez względu na to po której stronie barykady przyszło mu walczyć, zawsze jest jedyny, unikalny a jego prywatna historia pełna dramatyzmu, często tragiczna.

 

Jako motyw przewodni wybrałem postać młodego powstańca trzymającego pieska... Wygląda jakby wyszedł na spacer. To mógłbym być ja, ty, sąsiad, kolega z pracy. Historia jednak sprawia, że to właśnie jemu przyszło walczyć a często zginąć.

Na zdjęciu uroczyste otwarcie wystawy promującej portal "Powstańcy Śląscy", które odbyło się 27 sierpnia 2019 r.

przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu. Głos zabrał m.in. dyrektor AP, prof. dr hab. Mirosław Lenart.

Zobacz relację i przeczytaj artykuł |  "GOŚĆ NIEDZIELNY 35/2019"

Portal został wykonany jako nowoczesna, responsywna strona internetowa z uwzględnieniem urządzeń mobilnych. Wyszukiwarka daje możliwość przeglądania alfabetycznego lub wyszukiwania konkretnej, znanej z imienia i nazwiska osoby. W wynikach pojawia się informacja o sygnaturze akt znajdujących się w zasobach, link przekierowuje na strony "Szukaj w Archiwach", gdzie znajdują się szczegółowe informacje oraz (jeśli są dostępne) skany dokumentacji.

Oprócz wyszukiwarki, portal prezentuje galerie zdjęć i archiwaliów związanych z Powstaniami Śląskimi oraz specjalną "Strefę Edukacyjną" prezentującą dokonania opolskich archiwistów.

Portal wykonano dla Archiwum Państwowego w Opolu,

pod patronatem Prezydenta RP oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Strona internetowa jak i cała identyfikacja wizualna produktu powstała w 2013 roku. Mimo przestarzałej dziś technologii flash (która w pierwszej dekadzie XXI wieku wydawała się obiecująca) projekt wciąż wygląda świeżo i czytelnie komunikuje treść. W ramach kreacji, oprócz strony powstał dedykowany logotyp, folder reklamowy A4 oraz ulotki instruktażowe.

 

Sam produkt - elastyczne kółeczka do bindowania, jako najprostszy sposób oprawy i łączenia,

jest wciąż w ofercie firmy OPUS - zleceniodawcy projektu.

Pobierz folder EasyRing

NATIO POLONA - strona upamiętniająca 800-lecie polskiej obecności na Uniwersytecie w Padwie |  strona w budowie

 

Portal Gymnasium Patavinum docelowo będzie kompendium wiedzy o polskiej obecności w historii padewskiego uniwersytetu, prezentując sylwetki sławnych Polaków - studentów Akademii. Na stronie również informacje o renowacji Kaplicy Polskiej w padewskiej bazylice, galerie, publikacje naukowe i linki do powiązanych stron.

Projekt dla Archiwum Państwowego w Opolu. Strona on-line, ze względu na prace przygotowawcze udostępniana po uzyskaniu loginu. W portfolio prezentuję widok strony głównej, przygotowanej na bazie responsywnego szablonu WiX. 

ZAPŁOTY - strona zespołu folkowo-jazzowego ze Śląska |  projekt wstępny

 

Projekt strony głównej zespołu Zapłoty przygotowałem w 2010 roku, łącznie z logotypem. Mimo upływu lat i zamknięcia samego projektu muzycznego w pierwotnej formie, prezentuję grafikę niezrealizowanej ostatecznie strony. Ma potencjał estetyczny, jest otwarta na interaktywne możliwości, które w momencie powstawania projektu dopiero raczkowały.

Katalogi produktowe

Katalog firmowy OPUS  |  przegląd najnowszych edycji

Pobierz katalog OPUS na sezon 2019-20

Część 1  |  część 2

 

Katalog OPUS to "sztandarowy" cykl projektowy M-13 Studio. Od początku pracy zawodowej w 1998 roku związałem się z firmą z Gliwic, przygotowując dla niej niezliczone projekty reklamowo-promocyjne. Ulotki, cenniki, banery, projekty stoisk firmowych, identyfikacja wizualna, interfejs produkowanych urządzeń...

Będzie jeszcze o tym mowa, na pierwszy plan wysuwa się jednak KATALOG.

Przez dwie ostatnie dekady powstało kilkanaście edycji; każda z nich to nowa okładka i setki zaprojektowanych stron poświęconych zmieniającej się ofercie firmy.

Urządzenia do opraw dokumentacji, niszczarki, obcinarki, gilotyny, laminatory, oczyszczacze powietrza i wiele, wiele innych.

W portfolio przedstawiam wybrane projekty najnowszych edycji. Są one najbardziej dojrzałe, odpowiadające aktualnym trendom w estetyce sektora biurowego.

Właśnie do druku trafił najnowszy katalog na sezon 2019-20. Załączam plik PDF, który pokazuje bogatą ofertę OPUS i ogrom przedsięwzięcia by tę ofertę zawrzeć w 140 stronicowym katalogu.

 

Wybrane okładki katalogów OPUS z lat 2014 - 2019

Wybrane rozkładówki katalogu OPUS 2019-20

 

Folder eksportowy OPUS  |  edycja 2019

Pobierz folder eksportowy OPUS

Folder eksportowy to materiał reklamowy OPUS przygotowywany rokrocznie na potrzeby zagranicznych imprez targowych, m.in. Paperworld Frankfurt czy Photokina w Kolonii. Ze względu na dynamiczną atmosferę targową, musi w prosty i przejrzysty sposób informować o ofercie i jej wyjątkowych atutach.

Biorąc pod uwagę charakter firmy zajmującej się prezentacją dokumentacji, główną rolę odgrywają tu zdjęcia i tabele parametrów. Dopełnieniem są przyciągające uwagę hasła reklamowe.

 

ITALMEC to duży producent urządzeń do ciągnienia i obróbki drutu. Zadanie jakie Zarząd postawił M-13 Studio to wykonanie nowej, spójnej identyfikacji wizualnej (logotyp, nowa szata graficzna katalogu ofertowego, materiały biurowe: papier firmowy, wizytówki, teczki ofertowe itp.). Jako, że firma operuje na rynku europejskim i rosyjskim, konieczne było wykonanie międzynarodowych wersji językowych (polska, angielska, włoska, rosyjska); ambicją firmy było też stworzenie materiałów przebijających ofertę konkurencji jakością estetyczną identyfikacji. Pozytywne recenzje klientów pokazują, że zadanie zakończyło się sukcesem.

STARE LOGO

NOWE LOGO

papier firmowy

wizytówka

karta katalogowa

 

Foldery turystyczne mają swoją specyfikę. Reklamowanym produktem jest tu... realizacja marzeń. Egzotyczna przyroda i przygoda. Pełna koloru Afryka, jej niepowtarzalna kultura i atmosfera, tak pożądana dla mieszkańca chłodnej Północy.

Celem, który sobie postanowiłem tworząc ten folder było znalezienie balansu pomiędzy czytelną prezentacją oferty biura (wycieczki po Etiopii organizowane wg klucza: zwiedzanie zabytków / przyroda / trekking) a ukazaniem piękna kraju w bogatym wyborze zdjęć.

Przewodnik przypomina ilustrowaną mapkę stacji metra. Każda linia ma inny kolor tła; wycieczkę ilustrują zdjęcia kolejnych punktów podróży.

Pobierz folder ETHIOPIA EN

 

Firma OPUS, z którą współpracuję, przez długie lata świadczyła usługi projektowo-poligraficzne dla katowickiej firmy SANFORD, będącej polskim dystrybutorem światowych marek PARKER, WATERMAN i DYMO. W ramach tej współpracy przygotowywałem foldery i katalogi produktowe, promocyjne gadżety B2B oraz wydawnictwa okolicznościowe, m.in. rokroczny folder z prezentami świątecznymi, który prezentuję w portfolio.

Parker i Waterman to marki niezwykle wymagające. Ścisłe procedury wizerunkowe, zgodne z księgą identyfikacji rozwiązania formalne, restrykcyjne wymogi dotyczące zgodności kolorystycznej artykułów piśmienniczych. Jako projektant miałem jednak wolną rękę w kreacji samych projektów. Akceptacja przez paryską centralę firmy moich propozycji to olbrzymia satysfakcja i powód do dumy.

Pobierz folder świąteczny

Parker-Waterman 2007

Wkrótce nowe pozycje portfolio  |  Praca nad aktualizacją trwa.

 

Znajdą się tu projekty stoisk targowych, ulotek i gadżetów reklamowych, grafika-interfejs urządzeń technicznych, pomoce dydaktyczno-edukacyjne (projekty puzzli, gier miejskich, wirtualnych przewodników), bannery, rollupy, okładki i składy gazet i książek, albumy okolicznościowe i wiele innych.

 

Wszystkie te projekty udostępniam do wglądu zainteresowanym klientom. Prezentacja na stronie jest wizytówką studia, pokazującą wybrane pozycje. Będę ją jednak sukcesywnie uzupełniał.

© 2016 M-13 Studio                                                                                                             Mirosław Słomski | galeria autorska | studio projektowe | e-mail: obiektarium@gmail.com | kontakt: +48 502 086 880 | Pyskowice, POLAND

  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now